Natuurlijk bestaan er zekere risico’s en wij voelen ons verplicht u daar op te wijzen, ook al behoren narigheden gelukkig tot uitzonderingen welke echter ook gedekt moeten zijn. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de navolgende punten goed te lezen.

De pensionhouder behoudt zich het recht voor ten alle tijden diergeneeskundige hulp in te roepen voor de in bewaring gegeven dieren, op kosten van de eigenaar. De pensionhouder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontsnapping, ziekte, verwondingen of dood van het in bewaring gegeven dier.

De eigenaar verplicht zich zijn dier(en) op de afgesproken datum af te halen en bij verhindering tijdig te berichten. Indien het dier niet binnen 14 dagen na datum van afspraak gehaald is, geeft de eigenaar hiermede te kennen afstand van het dier te hebben gedaan.
De kosten van pension, plaatsing of eventuele euthanasie blijven voor rekening van diegene die het dier in bewaring heeft gegeven. Bij vroegtijdig afbreken van uw “vakantie” worden de besproken dagen alsnog in rekening gebracht, mits hierover anders overlegd is met de eigenaar van het dierenpension. De dag van halen en brengen voor uw huisdier in het pension worden als vol berekend.labrador pup